Alter Adria doo

Sjedište
Ivane Lang 9, HR10380 Sesvete, Zagreb, Croatia
OIB: 17262985937
PDV/VAT ID: HR17262985937
ID kod: HR-AB-01-080848006
Registarski broj: 080848006, Trgovački sud u Zagrebu
Direktor: Tibor Dinjar, zastupa društvo pojedinačno i neovisno

Ured
Brdo 23, HR10340 Vrbovec, Croatia
Tel +385 95 2728825
Email info@alteradria.hr

Bankovni račun
IBAN: HR03 2360000 1102 351 869
SWIFT: ZABAHR2X
Banka: Zagrebačka banka dd
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR10000 Zagreb, Croatia