1. Primjena
  Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore, usmene i pisane.
 2. Izračun cijene
  Izračun cijene odnosi se na vozilo koje zadovoljava zahtjeve Naručitelja i raspoloživo je u trenutku prihvaćanja ponude. Izračun cijene utemeljen je na troškovima važećim u trenutku izrade i u skladu sa zahtjevima naručitelja. U slučaju povećanja troškova nakon prihvaćanja ponude, Prijevoznik zadržava pravo prilagodbe cijene. Ponude su važeće 7 dana ili do posebno navedenog datuma. Ako nije drugačije navedeno, cijena NE uključuje troškove ulaska u gradove, parking, troškove trajekta te smještaj i hranu vozača.
 3. Korištenje vozila
  Bez suglasnosti Prijevoznika, vozilo NIJE moguće koristiti u vremenima i na relacijama izvan unaprijed dogovorenog rasporeda.
 4. Radno vrijeme i odmor vozača
  Radni sati vozača dogovaraju se u skladu s aktivnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije. Pravila o vremenu vožnje, stankama i razdobljima odmora:
  – najdulje dopušteno dnevno vrijeme vožnje u trajanju od 9 sati, koje može biti produljeno na 10 sati, ali ne više od dva puta tjedno;
  – najdulje dopušteno tjedno vrijeme vožnje u trajanju od 56 sati;
  – najdulje sveukupno vrijeme vožnje u trajanju od 90 sati tijekom bilo koja uzastopna 2 tjedna;
  – nakon razdoblja vožnje od 4 i pol sata, vozač mora uzeti neprekinutu stanku od najmanje 45 minuta, osim ako uzima razdoblje odmora;
  – najkraće dnevno razdoblje odmora od 11 sati, koje se može skratiti na 9 sati, ali ne više od tri puta između bilo koja 2 tjedna razdoblja odmora;
  – redovito tjedno razdoblje odmora u trajanju od najmanje 45 sati i smanjeno tjedno razdoblje odmora u trajanju od najmanje 24 sata.
 5. Kapacitet sjedala
  Broj osoba ne smije prelaziti navedeni maksimalan broj sjedala u vozilu.
 6. Potvrda
  Pismena potvrda Prijevoznika jedina je osnova za prihvaćanje najma ili naknadne izmjene uvjeta.
 7. Plaćanje
  Svaki depozit mora biti plaćen do datuma navedenog u ponudi, a cjelokupna uplata mora biti izvršena prije početka najma, osim ako je Prijevoznik pismeno odobrio odgodu plaćanja. Prijevoznik zadržava pravo naplate zakonske zatezne kamate za sva zakašnjela plaćanja.
 8. Otkazivanje usluge od strane Naručitelja
  U slučaju otkazivanja od strane Naručitelja, Prijevoznik zadržava pravo zadržavanja depozita. Naručitelj je odgovoran Prijevozniku za sve gubitke koji su nastali kao posljedica otkazivanja od strane Naručitelja, maksimalno do iznosa ukupne cijene najma.
 9. Otkazivanje usluge od strane Prijevoznika
  U slučaju izvanrednog stanja, više sile ili bilo kojeg jednostranog postupka Naručitelja kojim bi se odstupilo od dogovorenih uvjeta, Prijevoznik može, uz povrat uplate i bez ikakvih obveza ili dodatne odgovornosti, otkazati ugovor.
 10. Prekoračenje rute i satnice
  U slučaju zadržavanja vozila od strane Naručitelja ili korištenja za putovanje dulje od ugovorenog, Prijevoznik zadržava pravo uvećanja cijene u skladu s novonastalim troškovima. Tijekom najma vozila, vozač mora odlučiti o bilo kojem zahtjevu za promjenom rute ili satnice.
 11. Promjena vozila
  Prijevoznik zadržava pravo poslati veće vozilo od navedenog u ponudi, ali bez doplate, osim u slučaju kad su dodatna sjedala iskorištena. Prijevoznik zadržava pravo poslati zamjensko vozilo slične kvalitete uključujući vozila drugih prijevoznika, za cijelo vrijeme ili dio najma.
 12. Kvarovi i kašnjenja
  Prijevoznik daje savjete o trajanju putovanja u dobroj volji, ali ne može garantirati završetak putovanja u određeno vrijeme. Prijevoznik neće biti odgovorna za gubitak ili neugodnosti izazvane kvarom ili drugim kašnjenjem,
 13. Imovina putnika
  Ako nije drugačije dogovoreno, vozač odlučuje o prijevozu prtljage putnika i njezinom smještaju. Prijevoznik neće prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak imovine koja pripada putnicima i koja je ostavljena u vozilu. Svi predmeti izgubljene imovine pronađeni u vozilu biti će pohranjeni kod Prijevoznika.
 14. Ponašanje putnika
  Vozač je odgovoran za sigurnost vozila. Vozač je ovlašten udaljiti sve putnike čije je ponašanje u suprotnosti sa zakonskim propisima. Naručitelj prijevoza biti će odgovoran za ponašanje putnika za svu štetu prouzročenu od strane putnika tijekom najma. Prijevoznik neće prihvatiti odgovornost za štetu ili gubitak bilo kojeg putnika koji ulazi ili izlazi iz vozila dok je vozilo u pokretu.
 15. Hrana i piće
  Posjed i konzumacija alkoholnih pića u putničkom prostoru zabranjena je, osim u slučaju dozvole Prijevoznika. Hrana i piće, osim vode i manjih komada slatkiša poput bonbona i čokoladica, ne može se konzumirati u vozilu bez prijašnje suglasnosti Prijevoznika ili vozača.
 16. Stanice i vrijeme odmora
  Prijevoznik i Naručitelj poduzimaju sve kako bi poštivali sve zakonske propise i regulative, posobno one koje pokrivaju sigurnost punika i radno vrijeme i vrijeme odmora vozača. Vozači polaze s odredišta ili s usputnih stajališta u unaprijed dogovoreno vrijeme (ili u vrijeme koje odredio vozač). Kako bi se osiguralo poštovanje propisa, vozač nije ni pod kojim uvjetom dužan čekati putnike koji ne dođu na mjesto polaska u zakazano vrijeme. Prijevoznik odbija odgovornost za gubitke, neugodnosti ili štetu, pretrpljenu od strane putnika koji nisu došli na polazak u zakazano vrijeme.
 17. Nadležnost suda
  U slučaju spora između Naručitelja i Prijevoznika, nadležnost ima sud u Republici Hrvatskoj u skladu s aktivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzija teksta ovih Općih uvjeta.

Zagreb, 10.01.2023